Συμμετέχουμε

σε κάθε δομή οργάνωσης της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης

 

Επικοινωνία

email: info[at]dkonstantopoulos.gr

Tuesday, 31 October 2017 19:00

Ομιλία ως Εισηγητής της ΔΗΣΥ στις Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων και Εθνικής 'Αμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων επί του Νομοσχεδίου "Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών"

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ομιλία Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, Εισηγητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων και Εθνικής 'Αμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων επί του Νομοσχεδίου "Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών"

 

 

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1766/1951, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου , με έδρα τη Βενετία της Ιταλίας.

Λειτουργεί 66 συναπτά έτη και είναι απολύτως κατανοητή η ανάγκη επικαιροποίησης  του θεσμικού του  πλαισίου.

Είναι επιβεβλημένο  να  αντιμετωπιστούν αστοχίες και  δεισλειτουργίες , σε σχέση με τις αρμοδιότητες των οργάνων , την άσκηση της προβλεπόμενης εποπτείας , την εξωστρέφεια των δράσεων του και τη δομή του.

Για εμάς τη Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι θέμα αρχής , κάθε τέτοιος φορέας να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο διοικητικής αυτοτέλειας , χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και επικαλύψεις.

Σας θυμίζω την καθαρή θέση μας για τη λειτουργία του Ισλαμικού Τεμένους στην Αττική. 

Αυτό το πλαίσιο όμως πρέπει να διασφαλίζει τη σύννομη λειτουργία του φορέα, τη νομικά ελεγχόμενη δράση των οργάνων του, την ταμειακή του διαχείριση και τον κατασταλτικό έλεγχο.

Το παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 12 άρθρα.

Τέθηκε σε διαβούλευση για μια εβδομάδα από 27/5 έως 30/6/2016 και κατετέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση με τον τίτλο « Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών»

Συγκεκριμένα στο παρόν σχέδιο Νόμου και στο άρθρο 1, καθορίζεται η νομική μορφή , η έδρα οι σκοποί και η εποπτεία του Ινστιτούτου.

Άρθρο 2: 

Καθορίζεται η δομή της Εποπτικής Επιτροπής  η οποία από Τριμελής καθίσταται πενταμελής.

Άρθρο 3:

Προβλέπονται τα όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου που είναι ο Πρόεδρος και η Διαχειριστική Επιτροπή.

Άρθρο 4: 

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου τα ασυμβίβαστα , τη θητεία και τις απολαβές του.

Άρθρο 5:

Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη Διαχειριστική Επιτροπή.

Άρθρο 6: 

Καθορίζονται οι οργανικές θέσεις και δημιουργείται μια θέση Οικονομικού Διευθυντή.

Άρθρο7:

Καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και οι πόροι του Ινστιτούτου.

Άρθρο 8 & 9 

Ρυθμίζονται θέματα κύρωσης του νόμου.

Άρθρο 10 , 11 & 12 

Καθορίζεται το μεταβατικό στάδιο και προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις.

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι 

Το Υπουργείο Εξωτερικών έθεσε σε διαβούλευση το παρόν σχέδιο νόμου και διατυπώθηκαν 34 σχόλια. 

Από αυτά καταγράφω και καταθέτω συνοπτικά,

Την αναγκαιότητα πρόβλεψης φιλοξενίας Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Την αρμονική συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με την Ακαδημία Αθηνών προκειμένου να προσδιοριστεί η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων.

Την ανάγκη αποσαφήνισης στη διαδικασία συγκρότησης της Εποπτικής Επιτροπής και την υπόδειξη των μελών ΔΕΠ από την Πανεπιστημιακή  Σχολή. 

Το διορισμό του Προέδρου, που πρέπει να γίνεται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και συνάφεια εμπειρίας , ως προς τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου ,με την ευρύτερη δυνατή αποδοχή.

Την επιλογή του προσωπικού του Ινστιτούτου και  του Διευθυντή με ανοικτή πρόσκληση και με σαφή πρόβλεψη προσόντων. 

Την πρόβλεψη η μισθοδοσία του Γραμματέα να καλύπτεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Τον Ισολογισμό του Ινστιτούτου που πρέπει να είναι ισοσκελισμένος , οι πόροι να περιγράφονται με σαφήνεια και να υπόκεινται σε όλους τους κατά το νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Προληπτικά και Κατασταλτικά.

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι

Το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας  ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ,εποπτεύεται και επιχορηγείται από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας. 

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι επιστημονικός – ερευνητικός.

Το Ινστιτούτο έχει δραστηριότητα εκδοτική , συνεδριακή και ερευνητική. 

Συμβάλλει ουσιαστικά στην επιστημονική έρευνα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου με διδακτορικές διατριβές.

Προσφέρει κατ’ έτος 6 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές διάρκειας από 1 εως 3 έτη με δωρεάν στέγη και μηνιαία αποζημίωση.

Το Ινστιτούτο είναι ιδιοκτήτης , σημαντικής κινητής και ακίνητης περιουσίας την οποία απέκτησε από δωρεές  της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας.

 Κτίρια Εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής σημασίας όπως ο ναός του Αγίου Γεωργίου ανήκουν στο Ινστιτούτο .

 Στην κυριότητα του έχει ακόμα  εικόνες  και μεγάλη συλλογή χειρογράφων.

Αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα διατήρησης και στήριξης του σε όλα τα επίπεδα.

Να θυμίσω στην επιτροπή μας, την τριβή που προκλήθηκε ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και την Επιστημονική Κοινότητα , με αφορμή το παρόν σχέδιο νόμου όταν τέθηκε στη διαβούλευση.

Με επιστολή της τότε προς τον Πρωθυπουργό, η Ακαδημία Αθηνών κάνει λόγο για άρθρα στο σχέδιο νόμου που αντίκειται στο Σύνταγμα και διαμαρτύρεται για περιθωριοποίησή της ,  ως προς τον Επιστημονικό της ρόλο.

Συγκεκριμένα η Ακαδημία Αθηνών θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου επιχειρεί να μετατρέψει το μοναδικό ελληνικό ερευνητικό ίδρυμα στο εξωτερικό από ερευνητικό θεσμό σε φορέα εκδηλώσεων γενικής φύσεως.

Μέσα από τη διοικητική του αναδιοργάνωση, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αλλοιώνουν τους ιδρυτικούς σκοπούς του Ινστιτούτου.

Το μετατρέπουν οικονομικά και διοικητικά σε νεοφανή υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αναφέρουν σε σχετικό ψήφισμά τους, τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. 

Υπάρχουν σχετικά ψηφίσματα και από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδας και άλλους φορείς.

Ο ακαδημαϊκός Άγγελος Δεληβοριάς σχολίασε πρόσφατα , ότι πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να μετατραπεί το Ινστιτούτο σε ξενώνα φιλοξενίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο έλεγχος της περιουσίας του Ινστιτούτου σε περίπτωση που σταματήσει να εκτελεί την καταστατική του αποστολή περιέρχεται στην Ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας που είναι Νομικό Πρόσωπο του ιταλικού Δικαίου και όχι στο ελληνικό κράτος.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Ινστιτούτο έχει προσφέρει εξαιρετικό έργο στη μακρά διαδρομή του. 

Με πάνω από 220 υποτρόφους οι οποίοι και αποτελούν υψηλού επιπέδου ερευνητικό δυναμικό.

Ο νόμος του 1955 που διέπει τη λειτουργία του Ινστιτούτου έχει ξεπεραστεί. 

Χρειάζεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει τους υποτρόφους ερευνητές, να ορίζει θεσμικά τη σχέση του Ινστιτούτου με το ελληνικό Πανεπιστήμιο , τα όργανα Διοίκησης  και τους πόρους.

Η ακρόαση των φορέων και η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ ουσιαστική στην αποσαφήνιση αυτών των ανησυχιών.

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω το θετικό περιεχόμενο των τριών Υπουργικών Τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο παρόν νομοσχέδιο. 

Αναμένουμε να ακούσουμε και τις απόψεις των αρμόδιων φορέων για να τοποθετηθούμε.

 

 

 

 

Αναζήτηση βάσει ημερομηνίας

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Γρήγορη πρόσβαση