Συμμετέχουμε

σε κάθε δομή οργάνωσης της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης

 

Επικοινωνία

email: info[at]dkonstantopoulos.gr

Wednesday, 20 January 2016 08:36

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη για το «Πάγωμα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+»

Ερώτηση

Προς

-τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη

Θέμα: «Πάγωμα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+»

Βάσει δελτίου τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΘ κ. Δ. Χασάπη (25/9/2015) στο πλαίσιο του αναγκαίου εξορθολογισμού πόρων και δαπανών και με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 από έναν ενιαίο φορέα, αποφασίστηκε τον Ιούλιο του 2015 «η μεταφορά της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Τομέας Νεολαία, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με την αρ. 105131/Η1/01-07-2015 (ΦΕΚ 1404/τ.Β΄/07-07-2015) Υπουργική Απόφαση».

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου «έως την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας και της θέσης του Ι.Κ.Υ. σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάληψη της υλοποίησης του Erasmus+ / τομέας Νεολαία, κρίνεται εύλογη και αναγκαία η αναστολή υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του 3ου γύρου (R3) με καταληκτική ημερομηνία την 1η Οκτωβρίου 2015 και για τις τρεις Βασικές Δράσεις (Βασική Δράση 1: Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας, Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας, Βασική Δράση 3: Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας). Ειδικότερα, γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς από την Ελλάδα ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων (R3) στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο έχει παύσει να λειτουργεί ως αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ τομέας Νεολαία, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να αναπτύξουν συνεργασίες για την υποβολή αιτήσεων υπό το συντονισμό αλλοδαπού φορέα, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Οκτωβρίου 2015.»

 

Ωστόσο, έχουν περάσει ήδη πάνω από έξι (6) μήνες από την έκδοση του ΦΕΚ και ακόμα το ΙΚΥ ισχυρίζεται ότι δεν του έχει επισήμως ανατεθεί η αρμοδιότητα της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος. Να σημειωθεί ότι πέραν της τελευταίας πρόσκλησης (3ος γύρος R3, καταληκτική ημερομηνία 1η Οκτωβρίου)  που ακυρώθηκε τελευταία στιγμή, εκκρεμούν οι αξιολογήσεις των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον προηγούμενο γύρο (2ος γύρος), της ίδιας πρόσκλησης. Τέλος, παρά την αναμφισβήτητη διαχειριστική επάρκεια του ΙΚΥ στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, η μεταφορά αυτής της αρμοδιότητας απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από την επίσημη ανάθεσή της, που όπως αναφέρθηκε, ακόμα εκκρεμεί.

Με δεδομένα τα παραπάνω, τίθενται πολύ σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες της ηγεσίας του ΥΠΕΘ, για την αξιοποίηση πόρων που αφορούν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της νεολαίας, στο όνομα της οποίας ομνύουν οι πάντες. Επιπλέον, η πρωτοφανής καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και ιδωτικού τομέα που έχουν δαπανήσει εκατοντάδες ανθρωποωρών για να προετοιμαστούν για τις υποβολές που προηγήθηκαν. Σημειώνουμε, ότι λόγων του περιεχομένου των δράσεων σε αυτές τις προσκλήσεις, πρόκειται για φορείς που και οι ίδιοι απασχολούν νέους ανθρώπους και επομένως η ζημιά για την νεολαία είναι πολλαπλή. Τέλος, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί ούτε η ζημιά που προκαλείται στο επίπεδο των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

1.     Γιατί ενώ έχουν περάσει 6 και πλέον μήνες από τη δημοσίευση σχετικού ΦΕΚ, το ΙΚΥ δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη να υλοποιήσει το πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία;

2.     Τι χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για την πλήρη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί από ενδιαφερόμενους φορείς;

3.     Υφίσταται δυνατότητα μεταφοράς των πόρων που προορίζονταν για την υλοποίηση των προγραμμάτων του 2ου και 3ου γύρου; Υπάρχει περίπτωση απώλειας πόρων, λόγω σχετικής ρήτρας;

 

O ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

Αναζήτηση βάσει ημερομηνίας

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Γρήγορη πρόσβαση